Om Sundsby säteri

Sundsby Säteri ligger i vacker miljö på ön Mjörn  på Tjörns kommun, 5 min från Stenungsund. Naturen och omgivningarna erbjuder en stor variation, här finns en  härlig park som är inbäddad bland berg, lövskog och havsvikar.

Man hittar här även en långsmal karpdamm med en promenadstig ”karpstigen” som kvällstid är belyst.

I parken finns också en naturlekplats för barn och för den som vill vandra finns en 4.2 km lång vandringsled- Sundsbyleden. Leden går genom vacker natur, här finns rastplatser med hisnande utsikt och grottor som kittlar fantasin såväl  hos stor som liten!

Säteriet har sedan 2013 en köksträdgård som drivs av Tjörns Kommun. Här odlas det  såväl perenner som grönsaker av olika slag och den är väl värd ett besök. En del av grönsakerna  hittar du  på någon av rätterna i restaurangen eller på en smörgås i caféet.

Sundsby  har anor från 1300-talet men själva säteriets historia är från 1500-talet. Margareta Huitfeldt som bodde på Sundsby Säteri mellan 1635-1683 är den person som är mest förknippad med säteriet. På utställningen som finns i Östra Flygeln kan man ta del av såväl hennes som säteriets historia. Här kan man även få information om de arkeologiska utgrävningar som har gjorts på säteriet.

Sundsby Säteri ägs av Tjörns Kommun som  2003 köpte säteriet  av Hvitfeldska stipendiestiftelsen. Innan köpet var säteriet utarrenderat i mer än 320 år och få personer hade under denna tid möjlighet att besöka platsen. Säteriet öppnades för allmänheten i samband med köpet och i dag är Sundsby Säteri Tjörns Kommuns näst största turistmål med drygt 100 000 besökare per år.

Årligen genomförs olika arrangemang på säteriet, bl a vår- och julmarknad,  Gårdsloppis, Margaretadagen den 20 juli,  olika konserter, skördefest på hösten etc.

Det finns många intressenter som alla jobbar gemensamt för Sundsby Säteri:

  • Sundsbys Vänförening www.sundsbyvanforening.se ideell förening med ca 200 medlemmar och som arbetar aktivt för att värna om kulturarvet Sundsby säteri, dess historia, miljö och framtid.
  • Silverwijk, silversmed som under högsäsong har butik på säteriet,  har ej öppet hela året, för info och öppettider se www.silverwijk.se
  • Västkuststiftelsen www.vastkuststiftelsen.org
  • Frigångarna – en hundklubb som är en del av Vänföreningen, träffas varje tisdag med sina hundar på säteriet.
  • Tjörns Kommun www.tjorn.se - äger säteriet

 

close
Facebook Iconfacebook like button